Transport - GruszkaTransport - Pompa do Betonu
Transport - Gruszka
Transport - Pompa do Betonu
Ico

Szybki kontakt

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Betoniarnia
Czechowice-Dziedzice ul. Orzeszkowej 7

 

tel: 515-114-953
515-114-967

Ico

Produkty

1. Beton - beton towarowy, beton drogowy, beton na posadzki,  beton architektoniczny,  beton lekki na bazie keramzytu

2. Zaprawy cementowe: - M 10; M 15; M 20 o konsystencji półsuchej do ciekłej.

3. Podsypki piaskowo – cementowe ( stabilizacje) o proporcjach : - 1:2; 1:3; 1:4; 1:8

O Firmie

Specjalnością naszej firmy jest produkcja betonu i zapraw cementowych. Beton i zaprawy produkowany jest tylko ze składników, które posiadają atesty i certyfikaty. Beton i zaprawy produkujemy zgodnie z normą na beton PN-EN 206:2014-04oraz z normami z nią zintegrowanymi. Nad całością produkcji nadzór sprawuje nasze Laboratorium oraz Dział Zapewnienia Jakości. Kadra jak i personel posiadają odpowiednie do tego zadania kwalifikacje.

Prowadzimy doradztwo techniczne przy doborze odpowiedniego betonu do realizowanej inwestycji pod względem klasy betonu, klasy ekspozycji, konsystencji, użytych cementów.

Laboratorium prowadzi bieżące badania wykonywanych mieszanek betonu i zapraw cementowych oraz pobieranie próbek do badań cech betonu stwardniałego ( badanie wytrzymałości, nasiąkliwości, mrozoodporności, wodoszczelności ) oraz przeprowadzenie nieniszczących badań wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcji.

Produkujemy betony zwykłe klas od C 8/10 do C 35/45 na bazie cementów portlandzkich i hutniczych oraz kruszyw żwirowych, bazaltowych a także betony lekkie LC na bazie keramzytu.