Labolatorium

Zakres usług Laboratorium Zakładowego BPBP S.A.

  1. Badania polowe ( obsługa betonowania ):

– Pobieranie próbek betonu przed wbudowaniem.

– Badanie konsystencji betonu metodą stożka Abramsa.

– Badanie temperatury betonu.

– Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej.

  1. Badanie wodoszczelności betonu.
  2. Badanie nasiąkliwości betonu.
  3. Badanie wytrzymałości próbek betonu.
  4. Pobieranie i badanie próbek betonu z konstrukcji ( odwierty rdzeniowe Ø 80 ).
  5. Badanie nieniszczące konstrukcji Młotkiem Schmidta.
  6. Badanie wilgotności betonu i posadzek ( metoda karbidowa, elektroniczna ).

Laboratorium prowadzi doradztwo w zakresie doboru klasy betonu w zależności od:

– Wytrzymałości betonu.

– Klasy ekspozycji ( środowiska ).

– Kruszywa.

– Cementu

– Warunków trudności wbudowania.

– Chemii do betonu.

– Wodoszczelności.

– Mrozoodporności.